HSE Department

Vị trí:

- HSE Assistant Manage (SL: 1) 

- HSE Coordinator (Sl: 4).

Mô tả công việc: 

 Job description_HSE Department

Yêu cầu:
- Tiếng Anh thành thạo
- Chỉ nhận CV tiếng Anh

Liên hệ:
- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi hồ sơ về: tuyendung@kdiholdings.com.vn
- Form đặt tên CV: Tên_vị trí ứng tuyển (Eng)
  Ví dụ: Nguyen Van A_HSE Assistant Manager

 

 
Apply Now!