Admin Department

Vị trí:

- Assistant Admin Manager (SL: 1)

- Accountant (SL: 2)

- HR (SL: 2)

- Material (Sl:: 2)

Mô tả công việc:

Job description_Admin Department

Yêu cầu:
- Tiếng Anh thành thạo
- Chỉ nhận CV tiếng Anh

Liên hệ:
- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi hồ sơ về: tuyendung@kdiholdings.com.vn
- Form đặt tên CV: Tên_vị trí ứng tuyển (Eng)
  Ví dụ: Nguyen Van A_
Accountant

 

Apply Now!