Design Department

Vị trí:

- MEP Design Manager (SL: 1)
- Assitant Architectural Manager (SL: 1)
- Assistant MEP Manager (SL: 1)
- Architectural Coordination/ Structural Coordination/ Finishes Coordination (SL: 1 cho mỗi vị trí)
- Mechanical Coordination/ Electrical Coordination/ MEP Coordination (SL: 2 cho mỗi vị trí)

Mô tả công việc:

Job description_Design Department

Yêu cầu:
- Tiếng Anh thành thạo
- Chỉ nhận CV tiếng Anh

Liên hệ:
- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi hồ sơ về: tuyendung@kdiholdings.com.vn
- Form đặt tên CV: Tên_vị trí ứng tuyển (Eng)
  Ví dụ: Nguyen Van A_
MEP Design Manager

 

Apply Now!