Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo

Những dự án điển hình bao gồm:

  • Nhà máy điện gió Đắc Lắc, tiên phong trong phong trào phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam
  • Nhà máy điện mặt trời Đắk Lắk
  • Khu công nghiệp Phú Xuân với tổng diện tích 338 ha tại Đắk Lắk

Thương hiệu