Giới thiệu

Tập đoàn
KDI Holdings

Với khởi nguồn phát triển hơn 1 thập kỷ và theo đuổi khát vọng sáng tạo, Tập đoàn KDI Holdings đã vươn mình trở thành tập đoàn đa ngành được yêu thích, sở hữu mạng lưới đối tác mang tầm quốc tế.

Xem thêm

Với sứ mệnh Trở thành một trong những
Tập đoàn được yêu thích nhất, KDI Holdings
khát khao và sáng tạo không ngừng
để tạo ra các sản phẩm tiên phong bằng tiêu
chuẩn của tương lai.


Chủ tịch Kiều Hữu Dũng


Tin tức

Tin nổi bật

Thương hiệu

Thương hiệu