Giáo dục STEM

KDI Education

KDI Education được thành lập với mong muốn trẻ em Việt Nam được phát triển năng lực toàn diện, sẵn sàng cho những thay đổi lớn vững bước trong hành trình khai phóng giáo dục Việt Nam. Là đơn vị tiên phong đưa giải pháp giáo dục STEM thông qua Innovation Space – Không Gian sáng chế vào trường học, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng học sinh trong hành trình sáng tạo và đổi mới giáo dục.

Các chuyên gia hàng đầu thế giới đều chỉ ra rằng, cách giáo dục truyền thống sẽ không đủ để giúp học sinh sẵn sàng cho sự thay đổi này, mà cần những cách tiếp cận và phương pháp giáo dục mới để giúp mỗi cá nhân có khả năng làm việc thích ứng với tương lai. Giải pháp giáo dục STEM là chữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học) thông qua không gian sáng chế là một giải pháp giáo dục tối ưu. Ở đó, KDI Education cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng phẩm chất của nhà sáng chế, bên cạnh đó còn giải quyết hiệu quả các vấn đề từ cơ sở vật chất, giáo viên đến chương trình đào tạo.

Đến nay, KDI Education đã đồng hành cùng 89 trường học trên cả nước và có hơn 40.000 học sinh tham gia trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Innovation Space:
Không gian sáng chế là một không gian mà ở đó học sinh được tự tay sử dụng các công cụ sáng chế từ đơn giản đến phức tạp và hiện đại nhất như kìm, kéo, máy in 3D, máy cắt lazer…. để thực hiện các dự án của mình.

Teaching Lab:
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo học sinh, KDI Education còn chuẩn bị một nguồn lực lớn vào việc nghiên cứu và phát triển giáo dục STEM, đưa các công nghệ mới nhất như AI, in 3D…. vào giảng dạy. Ngoài ra, KDI Education còn thường xuyên tổ chức các khoá tập huấn cho giáo viên các cấp về cách triển khai giáo dục STEM trong nhà trường.

Thương hiệu