Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Tỉnh/thành phố Ngành nghề

(024.2210) Kỹ sư QS Đấu thầu

16.10.2022

Hà Nội Xây dựng

(023.2206) Chuyên viên Tuyển dụng (BNS)

16.06.2022

Hà Nội Tuyển dụng

(022.2203) Chuyên viên Phát triển tổ chức (BNS)

30.03.2022

Hà Nội Tuyển dụng

(021.2203) Nhân viên Hành chính (Phụ trách Y tế, chăm sóc sức khoẻ)

30.03.2022

Hà Nội Bất động sản

(020.2203) Kế toán Tổng hợp (BKT)

30.03.2022

Hà Nội Bất động sản

(019.2203) ARCHITECTURAL COORDINATOR (BQLTK)

28.03.2022

Hà Nội Bất động sản

(018.2202) Chuyên viên Điều phối Dự án Khách sạn Nghỉ dưỡng (QLPTND)

17.03.2022

Hà Nội Bất động sản

(017.2202) Chuyên viên Đấu thầu và Thanh quyết toán nội thất (TTĐT&MS)

16.02.2022

Hà Nội Xây dựng

(015.2202) Chuyên viên Mua sắm (BĐT&MS)

16.02.2022

Hà Nội Bất động sản

(004.2202) Kế toán Thanh toán (Xây dựng) (BKT)

10.02.2022

Hà Nội Bất động sản

Trang 1 trong tổng số 2 trang

Thương hiệu