Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Khát vọng

Với khát vọng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, KDI Holdings luôn kiên trì nỗ lực, tư duy toàn diện, sáng tạo để mang lại những giá trị bền vững, có ý nghĩa đối với khách hàng và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Chuẩn mực

Luôn đặt ra chuẩn mực trong mọi hành động, tiến độ, chất lượng, gây dựng hình ảnh chuyên nghiệp – thương hiệu uy tín đối với khách hàng và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Trung thành

Kim chỉ nam trong mọi suy nghĩ và hành động, trung thành và tận tụy phục vụ sự phát triển của tập đoàn vì lợi ích cao nhất của khách hàng và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Kiên định

Quyết liệt trong suy nghĩ, dứt khoát trong hành động, nhất quán với lý tưởng “sáng tạo, đổi mới” và theo đuổi đến cùng mục tiêu kiến tạo nên các sản phẩm có giá trị vượt trội.

Thương hiệu